Podes prosjektblogg

Tre år med Pode

Postet den 22. February 2011 | Skrevet av Anne-Lena | 4 kommentarer

Etter nesten tre år er Podeprosjektet nå avsluttet. Pode har gjennomgående hatt ett hovedfokus: brukeren og brukertjenester.

Utgangspunktet for prosjektet var ønsket om å presentere og formidle bibliotekenes katalogdata på nye og bedre måter, koblet med data fra eksterne kilder. I praksis har prosjektet jobbet like mye med å tilgjengeliggjøre katalogdataene på fornuftige måter og å se på kvaliteten på dataene for ny bruk og presentasjon.

Vi har jobbet med konkret praktisk utprøving og har laget prototyper for flere tjenester:

Alle prototypene er dokumentert, og kildekoden ligger fritt tilgjengelig for gjenbruk og tilpasning til egen bibliotekkatalog. Kildekoden er delt under en GPL-lisens på Podes konto på GitHub.

Vi har vist:

 • At det er mulig å uttrykke katalogdata i andre formater enn MARC (vi har brukt RDF)
 • At det er noe å tjene på å uttrykke katalogdata i et annet format enn MARC
  o Bedre strukturering
  o Flere søkemuligheter
  o Større uttrykksfullhet
  o Bedre formidling/presentasjon
  o Bedre tilgjengelighet
 • At det er mulig å få til en FRBR-presentasjon av trefflister og dermed kunne presentere rene forfatterbibliografier
 • At det er mulig å utnytte egne katalogdata i samspill med eksterne data på en fornuftig måte

Arbeidet med bibliotekkatalogen har avdekket flere utfordringer knyttet til metadataformatet som er standard i bibliotekene. MARC-formatet oppleves både som utdatert og lite fleksibelt. Bibliotekene sitter på en mengde strukturerte metadata, men formatet utilgjengeliggjør informasjon som er lagret. Et eksempel på dette er bruk av notefelter. Dette er informasjon som er les- og tolkbart for bibliotekarer som leser posten, men ikke for en datamaskin som skal behandle store mengder informasjon på en enhetlig måte for så å presentere det ut til brukeren.

Det siste året har vi jobbet med semantiske teknologier (RDF/SPARQL) og Linked data. Etter konvertering av to datasett til RDF og arbeid med å presentere disse dataene ut til brukeren, ser vi ingen hindringer i å lagre katalogpostene som RDF. Vi får uttrykt alt vi gjør i MARC, men vi får også så mye mer.

Vi har erfart:

 • At enhetlige metadata med god kvalitet er viktig
 • At forholdet mellom katalogreglene (AACR II) og MARC-formatet byr på en del utfordringer
 • At katalogene kan inneholde klassifikasjonskoder fra ulike kilder (DDK4, DDK5, DDC 21, DDC22, diverse utgaver av Arnesens klassifikasjon, samt UDK).
 • At forskjellige varianter av MARC-formatet nasjonalt og internasjonalt vil gjøre det mer krevende å bygge tjenester på toppen av dataene. Bare i lille Norge har vi et utall forskjellige varianter av NORMARC, f.eks. BSMARC (Biblioteksentralen), Bibliofil-MARC og Bibsys-MARC.
 • At det er på høy tid å få et koordinert og fremtidsrettet format tilpasset dagens og morgendagens teknologiske muligheter. Å tilgjengeliggjøre bibliotekkatalogen for brukerne krever andre egenskaper av katalogdataene enn det som er tilfelle i dag.

Basert på arbeidet i prosjektet, har vi kommet frem til en trepunkts ønskeliste. Her utfordres Nasjonalbiblioteket, katalogfaglige komiteer på nasjonalt (og internasjonalt) plan og biblioteksystemleverandørene til å komme på banen.

Podes ønskeliste:

 • Åpen dokumentert tilgang til alle katalogdata
 • Et moderne metadataformat som er åpent og fleksibelt
 • Nasjonalt autoritetsregister og åpne, nasjonale unike ID-er for verk og forfattere

Les mer om resultatene på nettsiden vår eller bruk kategorilisten her på bloggen til å finne temaer som interesserer deg!

Pode søkte om prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til videreføring i 2011, men fikk ikke tilslag.

Kommentarer

4 svar på “Tre år med Pode”

 1. Tor Arne Dahl
  February 22nd, 2011 @ 14:53

  Dette var en ryddig og fin oppsummering av et spennende og veldokumentert prosjekt. Det har vært spennende å følge, og mange av oss har lært mye av det dere har gjort.

  Takk for innsatsen!

 2. Anne-Lena
  February 23rd, 2011 @ 08:24

  Tusen takk for fin tilbakemelding!

  For oss har det vært både morsomt, interessant, frustrerende, vanskelig og lærerrikt å jobbe med Pode. At vi har klart å formidle det vi har holdt på med er viktig for oss og godt å høre! :)

 3. Magnus Enger
  February 25th, 2011 @ 08:27

  Jeg får vel ta det første punktet på ønskelista på vegne av Koha og kan rapportere om at Koha ihvertfall støtter disse protokollene: Z39.50, SRU, RSS for søk og nyheter, OAI-PMH, CoinS, OpenSearch, unAPI, ILS-DI og SIP2. Se http://wiki.biblab.no/index.php/Tilgang_til_egne_data for en påbegynt sammenligning av systemene på det norske markedet.

 4. Unni Knutsen
  March 16th, 2011 @ 09:10

  Det er virkelig synd at prosjektet nå legger inn årene! Det er svært viktig for tjenesteutviklingen i bibliotekene at denne type prosjekter eksisterer. Det løftet på kompetansesiden som prosjektet har stått for håper jeg vil bevares og dyrkes videre internt i Deichmanske bibliotek. Vi trenger jo ikke bare et nytt bygg, men også gode tjenester og spennende digitale løsninger når biblioteket åpner opp dørene i Bjørvika.

  Ellers får vi oppfordre biblioteksystemleverandørene til å føre arbeidet deres videre slik at det utvikles bedre publikumskataloger og Nasjonalbiblioteket til å ta ballen når det gjelder metadataproblematikken.

  Takk for et veldokumentert utviklingsprosjekt!

Legg igjen en kommentar

 • RSS Linked data

 • RSS Semantic web

 • RSS FRBR

 • RSS Eksempler på mashups

 • RSS Tilgjengelig innhold

 • RSS Eksempler på katalogsøk (både trad og sosiale SOPAC

 • RSS Eksempler på systemer/produkter i bruk

 • RSS Fakta om/dokumentasjon av systemer/produkter

 • RSS Eksempler på biblioteksider