Podes prosjektblogg

KBs ‘SveLitt’

Postet den 30. December 2010 | Skrevet av Berit | Ingen kommentarer

På starten av 2000-tallet jobbet Kungliga Biblioteket i Stockholm med et prosjekt for å FRBRisere forfatterskapet til Selma Lagerlöf. Nettsidene til prosjektet inneholdt dokumentasjon på hva de har gjort og hvorfor. Sidene er ikke lenger tilgjengelige fra KBs egen server, men kan leses via Internet Archive.

Målet med projektet är att tillgängliggöra den svenska skönlitteraturen på ett sådant sätt att allt av och om en författare redovisas i en överskådlig och navigerbar sammanställning. Detta görs genom att varje författares litterära verk samlas för sig med uppgifter om upplagor, utgåvor och översättningar sorterade efter år och språk så att man får en överskådlig presentation.

FRBRiseringsprosedyren består av seks trinn, der trinn 1-3 utgjør grunnlaget. Dersom postene som hører til verket er riktig laget, bør lenkingen kunne gjøres automatisk.

Trinn 1: Det lages en post over verkets 1. opplag på originalspråket, kalt «FRBR-posten».

Om det ikke finnes en slik katalogpost, må den lages. Den gis en kode «frbr» i felt 042.

Alle innganger på personer og institusjoner må være validert og autorisert. Funksjonskoder i felt 7XX er viktig!

«Uniform titel» = standardtittel, defineres som  «den titel under vilken ett verk är mest känd». I de fleste tilfeller identisk med hovedtittelen i 245, hvis ikke, må den registreres i 240.

Det må registreres korrekte koder for innhold/materialtype og språk.  Det legges relativt stor vekt på klassifikasjon, emneord og genretermer. (emne-entiteter). De hentes fra autoritative og autoriserte kilder.

Trinn 2: Det lages autoritetspost (navn + tittel) for verket.

I felt 100 aForfatternavn med uniform tittel (standardtittel) i delfelt t.

I felt 400 legges alternativ form for verkets tittel.

100 1/ _a Lagerlöf, Selma, _d 1858-1940. _t Nils Holgerssons
          underbara resa genom Sverige
400 1/ _a Lagerlöf, Selma, _d 1858-1940. _t Nils Holgerssons
          underbara resa

Det lages se også-henvisning mellom relaterte verk, f.eks. verk i serie, bearbeidede verk (f.eks. filmatisering), verk som kommenterer et annet verk (f.eks. parafrase).

Trinn 3: Opphavsmannens autoritetspost.

Trinn 4: Uttrykk og manifestasjoner av samme verk

På postene som representerer uttrykk og manifestasjoner, er det spesielt viktig at det er registrert korrekte koder materialtype og fysisk form, samt språk for dokumentet. Dersom hovedtittelen skiller seg fra standard-tittelen, må standardtittel registreres i 240. Det gjelder også oversatte titler, der originaltittelen registreres i 240 (+indikator) etterfulgt av språket i dokumentet. Eksempel:

1. Originaltitel med tillägg av översättningens språk.
Exempel:
100 1/ _a Guillou, Jan, _d 1944-
240 1/0 _a Ondskan. _l Danska
245 Onskaben / _c Jan Guillou ; bearbejdet af…

2. Uniform titel i de fall titeln i boken är en annan.
Exempel:
100 0_a Lagerlöf, Selma, _d 1858-1940
240 _a Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
245 _a Nils Holgerssons underbara resa

Trinn 5: Andre verk av og med samme opphavsmann.

700 med funksjonskode!

Trinn 6: Verk som omhandler opphavsmann og verk

Det tas altså utgangspunkt i en post basert på 1. utgave/opplag av verket. Dette er en annen måte å gjøre det på enn den Pode valgte, der alle postene hadde samme status.

Videre lages verks-autoriteter. Dette behovet kom frem i Podes FRBRiseringsforsøk, men vi hadde ikke noe verktøy for håndtering av noe slikt.

Vi konkluderte med at et register over slike verksautorieter bør opprettes på nasjonalt nivå.

Ellers er det noe uklart hva standardtittelen egentlig er i et hvert tilfelle. Hvilket navn et verk er mest kjent under, kan det herske tvil om.

Pode valgte å holde seg til den tittelen verket opprinnelig var utgitt under, slik NORMARC legger opp til i eksempelet under 240. Dette er uomtvistelig, men på ingen måte nødvendigvis den tittelen verket er mest kjent under.

Hvem skal i så fall bestemme det?

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

  • RSS Linked data

  • RSS Semantic web

  • RSS FRBR

  • RSS Eksempler på mashups

  • RSS Tilgjengelig innhold

  • RSS Eksempler på katalogsøk (både trad og sosiale SOPAC

  • RSS Eksempler på systemer/produkter i bruk

  • RSS Fakta om/dokumentasjon av systemer/produkter

  • RSS Eksempler på biblioteksider